Podporte nás

Prečo nám venovať 2% z dane z príjmu?

V súčasnej dobe sa veľa diskutuje o tom ako deti a mládež využívajú svoj voľný čas. Vidíme, že mladí ľudia, ktorí majú možnosť využívať svoj voľný čas v kolektívoch školskej a mimoškolskej činnosti alebo v strediskách voľného času, si už vedia systémovo organizovať svoj čas na študijný, umelecko-výchovný alebo športový a na oddychový čas. Netápajú medzi ránom a nocou, neocitajú sa v prostredí negatívnych rovesníckych skupín a rodičia vedia, kde sa ich deti nachádzajú, pokiaľ sú oni v práci.
V drvivej väčšine sa deti, ktoré sú vedené k racionálnemu využívaniu svojho voľného času, uplatnia aj v živote v tých najrozmanitejších profesiách a väčšinou nemajú problémy s nadväzovaním a udržiavaním si zdravých medziľudských vzťahov.
Športová streľba ako šport umožňuje deťom zmysluplne využívať svoj voľný čas, rozvíjať fyzickú kondíciu, poskytuje možnosť sebarealizácie a sebarozvoja, umožňuje nadväzovanie nových sociálnych vzťahov a v neposlednom rade pestuje v deťoch zdravé sebavedomie.

Ako poukázať 2% z dane z príjmu?

Postup sa líši v závislosti od toho či ste zamestnanec, živnostník alebo firma.

Zamestnanec
1.  Požiadajte zamestnávateľa aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (770 stiahnutí)

2.  Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a.) 2% za Vašej zaplatenej dane to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b.) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovolnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovolnícky pracovali.
3.  Stiahnite si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (739 stiahnutí)

4.  Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
5.  Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).
6.  Obe tieto tlačivá, Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si môžete násjť tu.
7.  Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvdeniu o zaplatení dane je aj Potvdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovolníckej činnosti.
8.  Danové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Živnostník
1.  Vypočítajte si
a.) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3€.
b.) 3% z Vašej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie alebo organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech prijímateľa. Údaje ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Názov:Športovo strelecký klub Kriváň
Právna forma:občianske združenie
IČO:50012886
Sídlo:Kriváň 289, 962 04 Kriváň
Daňové priznanie fyzických osôb TYP A (1010 stiahnutí) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B (1023 stiahnutí)

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).

Právnická osoba
1.  Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8€.
2.  Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z prijímov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa alebo prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8€ na jedného prijímateľa.
UPOZORNENIE:
a.) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.03.2022) nedarovala financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane.
b.) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.03.2022) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
Údaje ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Názov:Športovo strelecký klub Kriváň
Právna forma:občianske združenie
IČO:50012886
Sídlo:Kriváň 289, 962 04 Kriváň
Daňové priznanie právnických osôb (1004 stiahnutí)

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať, V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
3.  Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
4.  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
5.  Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Naše údaje – prijímateľ 2%

Názov:Športovo strelecký klub Kriváň
Právna forma:občianske združenie
IČO:50012886
Sídlo:Kriváň 289, 962 04 Kriváň

Formuláre na stiahnutie

ZAMESTNANECPotvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
ŽIVNOSTNÍKDaňové priznanie FO TYP A
Daňové priznanie FO TYP B
PRÁVNICKÁ OSOBA (firma)Daňové priznanie právnických osôb
DOBOVOĽNÍCTVOVysielajúca organizácia za rok 2018
Prijímajúca organizácia za rok 2018

Potrebujete pomôcť?
Neváhajte a skontaktujte nás:
Mobil: 0903807207
E-mail: info(a)diabolka.sk
Radi vám pomôžeme.

Ďakujeme za podporu.