Podporte nás

Prečo nám venovať 2% z dane z príjmu?

V súčasnej dobe sa veľa diskutuje o tom ako deti a mládež využívajú svoj voľný čas. Vidíme, že mladí ľudia, ktorí majú možnosť využívať svoj voľný čas v kolektívoch školskej a mimoškolskej činnosti alebo v strediskách voľného času, si už vedia systémovo organizovať svoj čas na študijný, umelecko-výchovný alebo športový a na oddychový čas. Netápajú medzi ránom a nocou, neocitajú sa v prostredí negatívnych rovesníckych skupín a rodičia vedia, kde sa ich deti nachádzajú, pokiaľ sú oni v práci.
V drvivej väčšine sa deti, ktoré sú vedené k racionálnemu využívaniu svojho voľného času, uplatnia aj v živote v tých najrozmanitejších profesiách a väčšinou nemajú problémy s nadväzovaním a udržiavaním si zdravých medziľudských vzťahov.
Športová streľba ako šport umožňuje deťom zmysluplne využívať svoj voľný čas, rozvíjať fyzickú kondíciu, poskytuje možnosť sebarealizácie a sebarozvoja, umožňuje nadväzovanie nových sociálnych vzťahov a v neposlednom rade pestuje v deťoch zdravé sebavedomie.

Ako poukázať 2% z dane z príjmu?

Postup sa líši v závislosti od toho či ste zamestnanec, živnostník alebo firma.

Zamestnanec
1.  Požiadajte zamestnávateľa aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (826 stiahnutí )

2.  Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a.) 2% za Vašej zaplatenej dane to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b.) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovolnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovolnícky pracovali.
3.  Stiahnite si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (809 stiahnutí )

4.  Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
5.  Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).
6.  Obe tieto tlačivá, Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si môžete násjť tu.
7.  Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvdeniu o zaplatení dane je aj Potvdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovolníckej činnosti.
8.  Danové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Živnostník
1.  Vypočítajte si
a.) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3€.
b.) 3% z Vašej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie alebo organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech prijímateľa. Údaje ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Názov:Športovo strelecký klub Kriváň
Právna forma:občianske združenie
IČO:50012886
Sídlo:Kriváň 289, 962 04 Kriváň
Daňové priznanie fyzických osôb TYP A (2672 stiahnutí ) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B (2682 stiahnutí )

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).

Právnická osoba
1.  Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8€.
2.  Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z prijímov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa alebo prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8€ na jedného prijímateľa.
UPOZORNENIE:
a.) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.03.2024) nedarovala financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane.
b.) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.03.2024) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
Údaje ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Názov:Športovo strelecký klub Kriváň
Právna forma:občianske združenie
IČO:50012886
Sídlo:Kriváň 289, 962 04 Kriváň
Daňové priznanie právnických osôb (2646 stiahnutí )

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať, V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
3.  Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
4.  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
5.  Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Naše údaje – prijímateľ 2%

Názov:Športovo strelecký klub Kriváň
Právna forma:občianske združenie
IČO:50012886
Sídlo:Kriváň 289, 962 04 Kriváň

Formuláre na stiahnutie

ZAMESTNANECPotvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
ŽIVNOSTNÍKDaňové priznanie FO TYP A
Daňové priznanie FO TYP B
PRÁVNICKÁ OSOBA (firma)Daňové priznanie právnických osôb
DOBOVOĽNÍCTVOVysielajúca organizácia za rok 2018
Prijímajúca organizácia za rok 2018

Potrebujete pomôcť?
Neváhajte a skontaktujte nás:
Mobil: 0903807207
E-mail: info(a)diabolka.sk
Radi vám pomôžeme.

Ďakujeme za podporu.