Propozície – 2. kolo Krajská strelecká liga žiakov základných a stredných škôl v streľbe zo vzduchových zbraní 2021

Krajská strelecká liga základných a stredných škôl v streľbe zo vzduchových zbraní je viackolová súťaž žiakov ZŠ a SŠ, ktorá slúži ako príprava na postupové súťaže a má motivovať k vedeniu streleckých krúžkov na školách banskobystrického kraja.

Z dôvodu nových protipandemických opatrení sa 2 kolo Krajskej školskej streleckej ligy ruší. O prípadnom náhradnom termíne vás budeme informovať.

Vyhlasovateľ:Slovenský strelecký zväz s finančnou dotáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Usporiadateľ:Územná organizácia – Krajský výbor SSZ Banská Bystrica.
Organizátor:ŠSK Kriváň
Dátum konania:23.11.2021 /utorok/
Miesto konania:Telocvičňa ZŠ Kriváň
Riaditeľ preteku:Pavel Tomaškin, predseda KV SSZ BB
Tajomník preteku:Mgr. Katarína Valocková
Hlavný rozhodca:Pavel Záchenský A-141
Zbor rozhodcov:Michal Záchenský, Jaroslav Mišove, Ing. Emília Majerová, Ing. Dušan Majer.
Technický predpis:Súťaží sa podľa pravidiel športovej streľby, štatútu KŠL 2021 a týchto propozícií.
Druh súťaže:KŠL je organizovaná ako súťaž jednotlivcov a trojčlenných družstiev. Každá škola môže do súťaže prihlásiť neobmedzené množstvo jednotlivcov do všetkých disciplín a jedno družstvo bez rozdielu veku a pohlavia do disciplín ZaPu 30 VzPu 40 v ľahu, VzPu 40 v stoji a VzPi 40. Zloženie družstva musí vedúci odovzdať hlavnému rozhodcovi preteku pred začiatkom štartu pretekárov zaradených do družstva.
Kategórie:Mladší žiaci/žiačky do 14 rokov (v roku 2021 nesmie dovŕšiť vek 15 rokov)
Starší žiaci/žiačky do 16 rokov (v roku 2021 nesmie dovŕšiť vek 17 rokov)
Korektor je povolený vo všetkých kategóriách a disciplínach.

Disciplíny

ZaPu 30

Môže sa použiť iba pružinová zalamovacia vzduchová puška s otvorenými mieridlami bez úprav. Povolené je skrátenie pažby a strelecký remeň pušky. Strelecké pomôcky sú povolené v zmysle pravidiel športovej streľby. Je to súťaž jednotlivcov pre kategórie mladších a starších žiakov ( osobitne chlapci aj dievčatá) a pre ľubovoľne zmiešané družstvá. Terče pre VzPu 8×5,5 – max po tri (3) rany do terča – 30 rán v čase 40 minút.

VzPu 40 v ľahu

Môže sa použiť ľubovoľná vzduchová puška a strelecké pomôcky v zmysle pravidiel športovej streľby. Je to súťaž jednotlivcov pre kategórie mladších a starších žiakov ( spolu chlapci aj dievčatá) a pre ľubovoľne zmiešané družstvá. Elektronické terče.

VzPu 40 v stoji

Môže sa použiť ľubovoľná vzduchová puška a strelecké pomôcky v zmysle pravidiel športovej streľby. Je to súťaž jednotlivcov bez rozdielu kategórie. Elektronické terče.

VzPi 40

Môže sa použiť ľubovoľná vzduchová pištoľ a strelecké pomôcky v zmysle pravidiel športovej streľby. Je to súťaž jednotlivcov bez rozdielu kategórie. Elektronické terče (resp. papierové terče po 5 rán do terča).

Hodnotenie

V disciplínach ZaPu 30 a VzPi 40 sa hodnotí na celé čísla, v disciplínach VzPu 40 v ľahu aj v stoji sa hodnotí na desatinné čísla.
Celkové poradie KŠL sa určí súčtom dvoch (2) najlepších výsledkov každého jednotlivca a družstva zo všetkých ligových kôl (13.10. – Príbelce, 23.11. – Kriváň a 2.12. – Brezno). Vyhodnotenie KŠL sa uskutoční na poslednom kole 2.12.2021 v Brezne.

Štartovné:2,- € za každý štart jednotlivca
Časový plán:8,00 – 09.00 hod. – prezentácia
8,30 – Nástup do I. zmeny
Ďalšie zmeny priebežne podľa počtu prihlásených pretekárov.
Zbrane a strelivo:Vlastné
Termín prihlášok:Prihláška musí byť doručená na kontaktnú adresu najneskôr do 19.11.2021 a originál potvrdený riaditeľom vysielajúcej školy je potrebné odovzdať pri prezentácii. Štart bude umožnený len športovcom uvedeným v prihláške do stanoveného termínu.
Prihláška musí obsahovať: meno, priezvisko, škola, adresa bydliska, telefónny kontakt, dátum mesiac a rok narodenia, pre členov SSZ aj členské číslo (pre prípad dohľadávania účastníkov). Nekompletne vyplnenú prihlášku nebudeme akceptovať.
Podmienky účasti:Schopnosť strelca samostatne nabíjať zbraň a znalosť základov bezpečnosti pri manipulácií so zbraňou. Strelec musí štartovať len za školu, ktorú navštevuje.
Podľa aktuálne platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s ochorením COVID – 19, sa súťaž uskutoční v režime: Kompletne zaočkovaní!!!
Za plne zaočkovanú osobu pre účasť na podujatí sa považuje:
a) Osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
b) Osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
c) Osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
d) Osoba do 12 a dvoch mesiacov rokov veku.
Protesty:Podľa pravidiel športovej streľby, písomne do rúk hlavného rozhodcu s vkladom 5,- €.
Náhrady:Súťažiaci na náklady vysielajúcej školy.
Občerstvenie:Nebude poskytované.

Upozornenia:

  • Organizátor upozorňuje všetkých vedúcich a strelcov na dodržiavanie pravidiel športovej streľby a na dodržiavanie bezpečnosti zaobchádzania so zbraňou. Výklad pravidiel a propozícií vykonáva riaditeľ ligy. Pravidlá ŠS si môžete stiahnuť na: www.shooting.sk
  • Individuálne požiadavky na zaradenie do zmien treba vopred konzultovať s organizátorom preteku. Vstup do telocvične len v čistej športovej obuvi. Je zakázané oblečenie maskáčového vzoru.

Výsledky budú zverejnené na webstránke: www.shooting.sk, www. diabolka.sk

Schválené dňa 16. 11. 2021

Pavel Záchenský
Hlavný rozhodca

Ing. Dušan Majer
Predseda ŠSK Kriváň

Propozície na stiahnutie:

Propozície KSL BB (265 stiahnutí )

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *