PROPOZÍCIE A VÝSLEDKY- Majstrovstvá kraja Banská Bystrica VzPU Slávia 30

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Slovenský strelecký zväz, SAŠŠ
Krajský výbor SSZ v Banskej Bytrici
Športovo strelecký klub Kriváň DT-437

Výsledky

Pdf na stiahnutie:
Majstrovstvá kraja Banská Bystrica (350 stiahnutí )

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE:

Usporiadateľ:MŠVVŠ, SAŠŠ, SSZ, KV SSZ BB, ŠSK Kriváň
Tech. zabezpečenie:ŠSK Kriváň, ŠSK Zvolenská Slatina, ZŠ Vígľaš
Miesto pretekov:Mestská športová hala Sliač (pri ZŠ Sliač)
Dátum:4. 2. 2020 (utorok)
Riaditeľ pretekov:Mgr. Krúpová Alžbeta – riaditeľka ZŠ
Tajomník súťaže:Groves Tatiana
Koordinátor:Tomaškin Pavel – predseda KV SSZ BB
Hlavný rozhodca:Záchenský Pavel, A-141
Riadiaci streľby :Medveď Ján, A-285
PHK:Terem Milan, A-088
Informácie a prihlášky :Záchenský Pavel, 0914 246 234, e-mail: zachenskyzapa@gmail.com

TECHNICKÉ USTANOVENIA:

Predpis:Súťaží sa podľa platných pravidiel ŠS, súťažného poriadku a týchto
propozícií.
Disciplíny:Zlamovacia vzduchová puška Slávia s otvorenými mieridlami, kal.
4,5 mm, 30 výstrelov
Spôsob streľby:3 nástrelné terče a po 3 súťažné výstrely do terča
čas na prípravu a nástrel: 15 min
súťaž: 40 min
KATEGÓRIE:
JednotlivciMladší žiaci, mladšie žiačky – narodení 1.1.2007 a
mladší
starší žiaci, staršie žiačky – narodení od 1.1.2004 do
31.12.2006
DružstváMladší žiaci/žiačky – družstvo je zložené zo žiakov a
žiačok (môže byť aj zmiešané) narodených 1. 1. 2007 a
mladší.
Starší žiaci/žiačky – družstvo je zložené zo žiakov a
žiačok (môže byť aj zmiešané) narodených od 1. 1. 2004
do 31. 12. 2006.
Mladší žiaci nemôžu súťažiť v družstvách starších žiakov
Zbrane:vlastné, zlamovacia vzduchová puška s otvorenými mieridlami, kal.
4,5 bez úprav, povolené je skrátenie pažby a uchytenie remeňa
Strelivo:Vlastné v zmysle pravidiel ŠS. Vedúci školy predloží vzorku na
kontrolu pri prezentácii. Môže byť len z mäkkého materiálu
(olovo).
Terče:VzPu 8 x 5,5 cm, vzdialenosť 10 m
Podložky:Usporiadateľ zabezpečí jednotné podložky pod strelca aj pod lakte.
Použitie súkromných podložiek nie je dovolené.
Štartovné:Bez poplatku
Prihlášky:Do 31. 1. 2020 na uvedenú e-mailovú adresu s presným počtom
účastníkov vrátane trénerov (pre nahlásenie počtu občerstvenia).
Ceny:Víťazi budú ocenení diplomami a medailami, družstvá obdržia
poháre a diplomy.
Protesty:Písomne HR s vkladom 10,- €.
Miesto pretekov:Mestská športová hala Sliač (pri ZŠ Sliač)
Upozornenie:Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny vo vydaných propozíciách
v prípade nepredvídaných okolností.
Strava:Občerstvenie, pre nenahlásených nezabezpečujeme.
Poznámka:Výsledkové listiny budú zverejnené na internetových adresách: www.shooting.sk www.skolskysport.sk www.diabolka.sk
Vstup do telocvične len v čistej športovej obuvi (nie vibramy, nie
kroksy). Použitie oblečenia a obutia ktoré pripomínajú akékoľvek
ozbrojené zložky (maskáče) je prísne zakázané! Streľba v takomto
ustrojení nebude povolená (diskvalifikácia).

Škola je povinná zaregistrovať sa (vrátane súpisky žiakov) na školskom portáli
www.skolskysport.sk
Vedúci družstiev a škôl sú povinní oboznámiť sa s pravidlami športovej streľby v kapitole
„Národné disciplíny“. Nájdete na www.shooting.sk

ČASOVÝ ROZPIS:

8:00 – 8:45Prezentácia
8:45Zahájenie
9:001. zmena – mladšie žiačky
2. zmena – mladší žiaci
3. zmena – staršie žiačky
4. zmena – starší žiaci
(zmeny sa budú doplňovať v poradí)
Vyhlásenie výsledkov:60 min. po ukončení preteku

Pravidlá pre postupové súťaže na M-SR

1. okresné kolá: Do okresného kola prihlasuje škola žiakov a žiačky prostredníctvom portálu
www.skolskysport.sk. Ak škola nemá troch pretekárov na zostavenie družstva, títo sa môžu
zúčastniť okresného kola v kategórii jednotlivcov.
2. krajské kolá: Do krajského kola postupujú víťazi jednotlivých kategórií a víťazné družstvá
okresných kôl. Pokiaľ je víťaz kategórie jednotlivcov aj členom postupujúceho družstva,
postupuje nasledujúci najvyššie umiestnený pretekár, ktorý nie je členom postupujúceho
družstva. Ak sa okresného kola zúčastní viac ako 5 družstiev, môže (ak to technické
podmienky dovoľujú) organizátor krajského kola v propozíciách krajského kola zvýšiť počet
postupujúcich družstiev, maximálne však na 3 družstvá v kategórii.
3. Majstrovstvá SR: Na majstrovstvá SR postupujú víťazi jednotlivých kategórií a víťazné
družstvá krajských kôl. Pokiaľ je víťaz kategórie jednotlivcov aj členom postupujúceho
družstva, postupuje nasledujúci najvyššie umiestnený pretekár, ktorý nie je členom
postupujúceho družstva.

Schválené: 19. 12. 2019

za organizačný výbor: Záchenský Pavel
za ŠTK: Ján Kriško

Propožície na stiahnutie:
Propozície Majstrovstvá kraja Banská Bystrica (309 stiahnutí )

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *