Propozície OPEN Majstrovstvá kraja Banská Bystrica mládeže

Usporiadateľ:MŠVVAŠ SR, SSZ, KV SSZ Banská Bystrica
Realizuje:Základná škola Kriváň č. 435
Technické zabezpečenie:ŠSK Kriváň DT-437
Riaditeľ súťaže:Mgr. Katarína Valocková – riaditeľka ZŠ Kriváň
Tajomník súťaže:Ing. Dušan Majer – predseda klubu
Hlavný rozhodca:Pavel Záchenský A-141
PHK rozhodca:Ing. Stanislav Poljovka C-673
IT rozhodcovia:Jaroslav Mišove C-684
Michal Záchenský B-634
Riadiaci streľby:Ing. Emília Majerová B-628
Dátum konania súťaže:4.-6.6.2021
Disciplíny:VzPu Slávia 30 rán, VzPu 40, VzPu ISSF 40, VzPi 40, VzPu 3×20
Pištoľové a puškové disciplíny okrem VzPu Slávia 30 sa strieľajú na elektronické zariadenie InBand Scoring. VzPu Slávia 30 po 3 rany do terča.
Predpis:súťaží sa podľa platných pravidiel športovej streľby, súťažného poriadku, týchto propozícií a protipandemických opatrení ÚVZ SR, vyhláška č. 208
Časový plán:prezentácia: od 8:00 do 9:00
začiatok 1. Zmeny: 9:00
Miesto konania:telocvičňa ZŠ Kriváň (vstup do telocvične povolený len v čistej športovej obuvi pre VŠETKÝCH účastníkov preteku). Podujatie sa uskutoční v zmysle aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR a Covid semafóru pre šport (www.covidsport.sk). Začiatok súťaže je 4.6.2021 o 8:00. Organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT -PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID –19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID –19 nie starším ako 24 hodín. Počas súťaží sú účastníci povinný dodržiavať kódex obliekania ISSF, na palebnú čiaru nastúpiť v športovom oblečení
(nie „rifle a maskáče“)
Druh súťaže:súťaž jednotlivcov a družstiev v príslušnej vekovej kategórii ŠSK
Kategórie:VzPu Slávia 30 rán – do 14 rokov (ročník 2007 a mladší)
VzPu 40 – do 14 rokov, do 16 rokov (chlapci, dievčatá) VzPu ISSF 40 – do 14 rokov, do 16 rokov (chlapci, dievčatá)
VzPi 40 – do 14 rokov, do 16 rokov (chlapci, dievčatá) VzPu 3×20 – do 14 rokov, do 16 rokov (chlapci, dievčatá)
Odmeňovanie:prví traja jednotlivci v každej kategórii obdržia medaily a prvé 3 družstvá obdržia medaily a diplomy. Družstvá môžu byť zmiešané v príslušnej kategórii. Mladší žiaci môžu strieľať v družstve za starších žiakov. Družstvo nahlási tréner pri prezentácii ešte pred povelom príprava a nástrel.
Výsledky:budú zverejnené na stránke SSZ: www.shooting.sk a stránke ŠSK Kriváň: www.diabolka.sk
Štartové listiny:budú zverejnené na stránke SSZ: www.shooting.sk deň pred pretekom (pred disciplínami ktoré sa budú strieľať)
športovci z jedného klubu budú nasadzovaní spoločne aby dochádzalo k čo najmenšiemu miešaniu ľudí.
Časový rozpis:PIATOK 4.6.2021
VzPu Slávia 30 – prezentácia 8:00-9:00
– začiatok 1. zmeny 9:00
SOBOTA 5.6.2021
VzPu 40, VzPu ISSF 40 – prezentácia 8:00-9:00
– začiatok 1. zmeny 9:00
NEDEĽA 5.6.2021
VzPu 3×20, VzPi 40 – prezentácia 8:00-9:00
– začiatok 1. zmeny 9:00
Po každej zmene bude vykonaná povinná dezinfekcia telocvične a nutné vyvetranie celého objektu. Ďalšia zmena cca. 30 minút po 1. zmene

Vyhlásenie výsledkov:uskutoční usporiadateľ na plánovaných M-SR mládež v Brezne dňa 26.-27.6.2021, v prípade nepredvídaných okolností budú diplomy a medaily zaslané poštou vedúcim družstiev.
Prihlášky:e-mail: spoljovka@gmail.com, t.č. 0903 401 408
VzPu Slávia 30 – do 2.6.2021 do 19:00
VzPu 40, ISSF 40 – do 3.6.2021 do 19:00
VzPu 3×20, VzPi 40 – do 4.6.2021 do 19:00
do prihlášky je nutné napísať číslo členského preukazu, rok narodenia, adresu, telefónne číslo každého účastníka (športovec aj tréner), vyhláška ÚVZ SR č. 208
V prípade veľkého záujmu budú uprednostňovaní športovci z Banskobystrického kraja
Zbrane a strelivo:vlastné
Štartovné:4 € za jednotlivca
Občerstvenie:poriadateľ nezabezpečuje
Ubytovanie:poriadateľ nezabezpečuje
Vzduch:poriadateľ nezabezpečuje
Protesty:podľa pravidiel športovej streľby písomne do rúk hlavného rozhodcu s vkladom 10 €

Upozornenie: všetkých vedúcich družstiev vyzývame na dodržiavanie pravidiel športovej streľby (môžete si ich stiahnuť na: www.shooting.sk). Manipulácia so zbraňami mimo vyhradené miesta je zakázaná! Výklad pravidiel a propozícií vykonáva hlavný rozhodca preteku. Vstup do telocvične je možný len v čistej športovej obuvi.

V Kriváni dňa 26.5.2021

Mgr. Katarína Valocková – riaditeľka ZŠ Kriváň
Pavel Záchenský – hlavný rozhodca
Ing. Dušan Majer – tajomník súťaže

Propozície na stiahnutie:

Propozície OPEN Majstrovstvá kraja Banská Bystrica mládeže (204 stiahnutí )

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *